Voor wie?

Voor kinderen en volwassenen met een hulpvraag gericht op het verbeteren van motorische, cognitieve of vocabulaire vaardigheden en/of gedrag én het leren omgaan met emoties.

Wat is het?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij gewerkt wordt met muziek op allerlei verschillende manieren om zo aan de hulpvraag te werken. Hierbij kunt u denken aan: melodie, ritme, klank, harmonie, bewegen, luisteren of juist zelf muziek (leren) maken. De nadruk bij muziektherapie ligt op het doen en minder op het praten.

Moet je muzikaal zijn?

Het antwoord is NEE. Om muziektherapie te krijgen, hoef je zeker niet muzikaal te zijn. De muziektherapeut is degene die de muziek inzet op een manier die het beste bij de mogelijkheden van u of uw kind past, om zo aan de hulpvraag te werken.

Wat gaan we doen?

Hoe er aan de vraag gewerkt wordt is per persoon heel verschillend. Wat zeker is, is dat er altijd met muziek gewerkt word. De concrete inhoud van de muziektherapie is afhankelijk van de mogelijkheden en de behoefte van u of uw kind.
Hierbij kunt u denken aan:

 • stagnatie op het gebied sociale vaardigheden
 • psychische problemen
 • gedragsproblemen
 • ontwikkelingsproblemen
 • motorische problemen
 • taal- en spraakproblemen
 • faalangst

Voorafgesteld doel

Met behulp van muziek werk ik samen met u of uw kind aan een vooraf vastgesteld doel zoals:

 • Het verbeteren of activeren van de spraak;
 • Het verbeteren van taal;
 • Het maken van contact;
 • Het verbeteren van de interactie;
 • Het leren kennen en uiten van emoties;
 • Het vergroten van zelfvertrouwen;
 • Het leren aanbrengen van structuur in datgene waar hij/zij dat nodig heeft.

Locatie

De sessies vinden plaats in mijn praktijk of op locatie. Bij bezoek op locatie neem ik zelf muziekinstrumenten mee. Als er instrumenten aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld een piano, dan gebruik ik die bij voorkeur ook.

Voordat de muziektherapie start vindt er een intakegesprek plaats waarin samen met u en/of uw kind een plan wordt opgesteld.

Mijn specialisaties

 • autisme en aanverwante stoornissen
 • faalangst
 • ontwikkelingsachterstand binnen sociale, cognitieve en motorische vaardigheden
 • spraak- en taalontwikkeling
 • hoogbegaafdheid

Praktijkvoorbeeld

In de video is te zien hoe een muziektherapie sessie eruit kan zien. Ook geef ik uitleg over de inhoud van deze sessie.