Voor wie?

Individuele Begeleiding geef ik aan kinderen en jongeren die een een hulpvraag hebben op het gebied van emoties, leefomgeving, gedrag en omgaan met nieuwe situaties in welke omgeving dan ook.

Wat is het?

Er wordt met uw kind gewerkt aan vaardigheden waar hij/zij moeite mee heeft. Er wordt ondersteund om de bestaande vaardigheden te versterken en te behouden. De concrete inhoud is afhankelijk van de gestelde hulpvragen en aan de behoefte die uw kind heeft. Deze hulpvragen worden samen met de betrokkenen besproken en vastgelegd, zodat duidelijk is waar de focus moet komen te liggen.

Intakegesprek

Voordat de Individuele Begeleiding start, vindt er een intakegesprek plaats. De gewenste doelen worden besproken en vastgelegd. Ook worden afspraken gemaakt over betaling. Dit kan vaak via eigen middelen of het pgb/ZIN.

Begeleidingsplan

Na het intake-gesprek zullen alle afspraken vastgelegd worden. Na akkoord van deze afspraken door beide partijen, zal er een begeleidingsplan worden opgesteld en kan de Individuele Begeleiding van start gaan met oog op de gestelde doelen.