Wat is het?

Dit is een zeer intensieve vorm van individuele begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme en andere gedragsproblemen, waarbij positive ervaringen door het kind worden opgedaan. De begeleider stemt ten alle tijden volledig af op wat het kind nodig heeft in het moment en geeft daar waar het probleem zich voordoet handreikingen aan het kind.Er wordt intensief gewerkt in de omgeving van het kind, met het kind zelf. Dit om het kind hierin te trainen.
Hierbij kunt u denken aan:

  • op school
  • thuis
  • tijdens vrije tijdsbesteding van het kind (bijvoorbeeld zwemles)

We werken in de omgeving van het kind mét het kind. Daardoor krijgt uw kind wat hij/zij nodig heeft. Precies daar waar dit het hardste nodig is.

Uw kind wordt getraind om nieuw en gewenst gedrag aan te leren en het ongewenste of, misschien zelfs gevaarlijke gedrag te reduceren en er een alternatief voor toe te passen. Dit zal ten alle tijden zijn afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van het kind. Er wordt gericht gewerkt aan de hulpvraag. Dit gebeurt aan de hand van scherpe observaties en een analyseschema. Op basis daarvan wordt een schema op maat gemaakt, waarmee vervolgens gewerkt wordt door de behandelaar(s). In elk klein stapje in de ontwikkeling, kan een grote succeservaring zitten voor het kind. Door deze successen te ervaren worden de activiteiten plezierig en zal er bij uw kind een hogere motivatie ontstaan om die handeling te herhalen en verder te ontwikkelen. Soms krijgen ouders mee wat er gebeurt en kunnen zij soms een aantal handvatten krijgen. Hierover staat meer uitgelegd onder het kopje ‘ouderbegeleiding’.

Er wordt uit gegaan van de mogelijkheden van uw kind. Plezier en spel zijn de basis.

Naast deze intensief toegepaste manier van behandeling bestaat er ook de mogelijkheid om te oefenen in een opgezette oefensessie. Hier oefenen we met:

  • sociale vaardigheden leren;
  • cognitieve vaardigheden;
  • taal en spraak;
  • spelen aan tafel;
  • werken aan tafel;
  • eten / drinken.

Gedragsverandering heeft veel tijd nodig. Dit kan dus een lang traject zijn. Er staat minimaal 6 maanden voor.

Schaduwen van kinderen met Autisme

Er is een begeleidingsmethode die helpend is in de klas. Deze methode draagt de naam schaduwen.

Wat is schaduwen?

Met schaduwen bedoelen we de activiteit waarbij een trainer achter het kind met autisme zit (als een schaduw) en hulp geeft, zodat hij/zij leert (juist) te reageren op de mensen en kinderen in de omgeving.
Door uw kind te schaduwen, leert hij/zij spelen en communiceren met andere kinderen in zijn omgeving. Dit kunnen zowel kinderen in de klas, als broertjes, zusjes, of kinderen in de buurt of familie zijn. In de schoolsituatie zorgt een schaduw er tevens voor dat uw kind kan deelnemen aan het gegeven groepsonderwijs.

Waarom schaduwen (op school)?

Kinderen met autisme willen vaak wel met hun leeftijdsgenootjes spelen, maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Ze missen de vaardigheden die ze daarbij nodig hebben. Kinderen met autisme krijgen in de klas vaak zo veel informatie tot zich, zonder te weten waarop zij zich moeten focussen, hoe ze moeten reageren en hoe zij zich in moeten gedragen in de klas.
Middels schaduwbeleiding kan uw kind veel handvatten krijgen om de lessen op de juiste manier te kunnen volgen. Het probleemgedrag in en buiten de klas zal hiermee afnemen en het gewenste gedrag (bijvoorbeeld vinger opsteken als je iets wil zeggen of kijken naar de leerkracht wanneer hij/zij iets zegt) zal toenemen. Hiermee zal het functioneren van de kinderen met autisme die een schaduwbegeleiding krijgen in school toenemen.

Rol van de schaduw en rol van de leerkracht

Het kind moet in de klas de instructies opvolgen van de leerkracht, niet van de schaduw. De schaduw moet het kind leren om de instructies van de leerkracht op te volgen. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk de instructies van de leerkracht bij de leerkracht te laten en het kind te attenderen op het luisteren en/of kijken naar de leerkracht middels de meest passende interventie. Het kind werkt hard, er mag daarom precies op het juiste moment een bekrachtiging worden gegeven als het kind het gewenste gedrag laat zien.