Door muziek en spel leer je emoties te (h)erkennen

‘wanneer praten niet (meer) lukt, gaan we spelen en muziek maken’

Door middel van Muziektherapie, SI-therapie, Intensieve Specialistische Begeleiding Individueel of Individuele Begeleiding kan er spelenderwijs gewerkt worden aan de persoonlijke vraag van u of uw kind. Er wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden, waarbij plezier, aandacht, positiviteit en verbinding centraal staan.

Even voorstellen

Ik ben Bettina Marra, een therapeut met een grote liefde voor haar vak.
Ik geef ervaringsgerichte behandelingen. Daar waar praten niet (meer) helpend is, kan non-verbale behandeling of begeleiding juist de ingang zijn.
Naast muziektherapie, geef ik ook Sensorische Integratie-therapie (SI), Intensieve Specialistische Begeleiding Individueel, Individuele begeleiding, Ouderbeleiding en Muzieklessen op maat om:

 • te activeren
 • te laten ontspannen
 • te leren omgaan met emoties
 • spraak en taal te bevorderen
 • motorische vaardigheden te ontwikkelen
 • cognitieve vaardigheden te ontwikkelen

Boven alles is plezier een belangrijke sleutel naar succeservaringen. Plezier is voor mij de basis om aan een doel te kunnen werken.

Ik heb mij gespecialiseerd in het aanbieden van therapie en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

 • faalangst
 • autisme en aanverwante stoornissen
 • Ontwikkelingsachterstand binnen sociale, cognitieve en motorische vaardigheden
 • spraak- en taalontwikkeling
 • hoogbegaafdheid

Ik ben er om u en/of uw kind te ondersteunen waar dat nodig is.

Lees meer …

Kwaliteitsregisters | Samenwerking